Mobirise Website Creator

contact


De provisoren (bestuurders) van de Stichting Hofje Sint Maartenshuizen

C.N.L.M. Regout, provisor voorzitter
F.W. Michiels, provisor penningmeester
E.L.Ch. Regout, provisor
F.M.A.P.I.C.G. Regout - de Villenfagne de Vogelsanck, provisor/contactpersoon

Contact met bestuur via de administrateur (adres zie hieronder)


Contactpersonen voor bewoners


F. Regout - de Villenfagne T 00 32 478249203

E  beheerder@sintmaartenshuizen.nl' 

Bezoekadres (geen postadres voor bestuur):
Grote Looiersstraat 27, 6211 JH Maastricht.

Contact voor adminstratie

Stichting Hofje Sint Maartenshuizen - administratie
Termileslaan 165
6229 VV MaastrichtBankrelatie: Rabobank Maastricht, rekeningnummer: NL04 RABO 0125.8636.91


Kamer van Koophandel

De statutaire naam is 'Stichting Hofje Sint Maartenshuizen'. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41076765. 


Andere hofjes: De Stichting Hofje Sint Maartenshuizen is lid van het Landelijk Hofjesberaad.


"Register der arme huijskens in de groote LeĆ¼restraet bestaende in
13 huijskens met den hoof daer beneffens geleegen ende alsser eene komt te succedeeren in de plaetse van eene aflijvige, moet eens betaelen 40 guldens ende uijt hunne inkomsten geniet ider huijsken iaerlijcks een halve karre coolen, voor de portierse iaerlijcks 4 guldens."