bootstrap themes

actualiteit

Het grote moment.... De heer Beckers mag het beeldje onthullen!

Alle huisjes zijn momenteel verhuurd (15-5-2017)
We hanteren een wachtlijst. Bij interesse kunt u een mail sturen naar de beheerder:
beheerder@sintmaartenshuizen.nl


Een feest
1715 - 2015: 300-jarig jubileum Hofje Sint Maartenshuizen    

Eind 1715 vond de oplevering plaats van "'t Kevinsje": 'derthien huijskens tot bewoninge van eenige arme vrou persoonen van de warachtige Roomsche Catholijcke religie'.
31 oktober 2015 werd dit feestelijk gevierd met de onthulling van een beeldje in de tuin van het hofje en aansluitend een receptie voor de bewoners en genodigden.
Het beeldje, gemaakt door Monica Elias-van Panthaleon van Eck, werd - na een toespraak door zowel de provisor/voorzitter als de heer Bisschops - onthuld door de heer Beckers, beide laatsten bewoners van het hofje.
Nadien werd door een vertegenwoordigster van het Landelijk Hofjes Beraad een felicitatie uitgesproken en een symbolisch baksteentje met oorkonde aangeboden.
De bewoners werden door het bestuur verrast met een groot pakket en de bestuurs-leden werden op hun beurt door de bewoners verrast met een prachtige bos bloemen!

Verrassingspakket voor de bewoners
Toespraak provisor-voorzitter
Toespraak Jan Bisschops, bewoner,
terzijde gestaan door de heer Beckers die het beeldje zal onthullen
Een tipje van de sluier wordt opgelicht...
Gedenkplaatje op de sokkel
Twee keuvelende begijntjes
De beeldhouwster Monica Elias-van Panthaleon van Eck
in gesprek met de provisor-voorzitter
Cadeau van het Landelijk Hofjesberaad...
...een symbolisch baksteentje met oorkonde
Bloemen van de bewoners voor het bestuur
Receptie

- Een artikel dat hierover in de Hofjeskrant verscheen (editie 37, voorjaar 2016) vindt u door hier te klikken. De Stichting Landelijk Hofjesberaad is een belangenorganisatie van ca. 100 monumentale hofjes, met ca. 2.500 woningen, die grotendeels worden verhuurd aan alleenstaande oudere, sociaal-economisch zwakkere, vrouwen. Ca. 85% van de hofjes is een rijksmonument en ruim 35% heeft een ANBI-status. Alle woningen worden verhuurd onder de huurgrens van 700 euro. De kleine, besloten gemeenschap in hofjes biedt een natuurlijke basis voor wat in de participatiesamenleving wordt nagestreefd.

- Een artikeltje over de jubileumdag, gepubliceerd op de lokale nieuwswebsite GEZiEN, vindt u hier.

In het voorjaar van 2014 is de gevelsteen van het hofje gerestaureerd (1 mei 2014)

Maarten van Tours werd rond 316 geboren in Savaria (Hongarije) als zoon van Romeinse ouders. Op jonge leeftijd werd hij soldaat en als 15-jarige trok hij naar Gallië. Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome kon hij slechts zijn eigen helft weggeven. 
In 371 werd Maarten door de bevolking van Tours gekozen tot bisschop. 
In 397 stierf Maarten aan koortsen. Hij was toen ongeveer tachtig jaar oud. Hij werd op 11 november begraven in de basiliek van Tours.

Over het Landelijk Hofjesberaad

De Stichting Landelijk Hofjesberaad is een belangenorganisatie van ca. 100 monumentale hofjes, met ca. 2500 woningen, die grotendeels worden verhuurd aan alleenstaande oudere, sociaal-economisch zwakkere, vrouwen. Ca. 85% van de hofjes is een rijksmonument en ruim 35% heeft een ANBI-status. Alle woningen worden verhuurd onder de huurgrens van 700 euro.
De kleine, besloten gemeenschap in hofjes biedt een natuurlijke basis voor wat in de participatiesamenleving wordt nagestreefd..

300-jarig hofje aan Looiersstraat viert renovatie (persbericht 8 november 2013)

Op de dag voor Sint Maarten, dus op 10 november a.s., vieren de 13 bewoners van het hofje Sint Maartenshuizen in Maastricht een dubbel feest.
Het is nu driehonderd jaar geleden, in 1713, dat de Maastrichtenaar Martinus Frencken overleed. Hij bepaalde in zijn testament dat er een hofje gesticht zou worden ter huisvesting van 13 onbemiddelde, bejaarde, katholieke vrouwen. Vooral dankzij de inspanningen van Hélène, de zus van Martinus, werd het hofje in 1715 geopend.
Het hofje is het enige, nog steeds op liefdadige basis functionerende, hofje van Maastricht. En waar vroeger brood werd uitgereikt op Sint Maarten, bieden nu de provisoren (bestuurders) de bewoners een gezellige maaltijd aan in een nabijgelegen restaurantje, om de viering van het 300-jarig bestaan luister bij te zetten.

De Stichting viert in dit lustrumjaar ook de oplevering van het belangrijkste deel van de renovatie van dit rijksmonument. Binnenkort wordt ook de kleurrijke gevelsteen gerestaureerd, waarop Sint Maarten zijn mantel doormidden klieft om die te delen met een 'zorgbehoevende'. Aldus wordt niet alleen de naam van de schenker geëerd, maar ook de charitas verbeeld, die hij heeft willen nastreven.
Het Hofje Sint Maartenshuizen ligt midden in het historisch centrum van Maastricht, aan de monumentale Grote Looiersstraat 27. Dit rijksmonument telt 13 bescheiden senioren-appartementen rondom een binnentuin. De Stichting verhuurt deze huisjes aan oudere Maastrichtenaren met een beperkt inkomen.

Drie eeuwen Kevinsje, Maastrichts allerlaatste hofje viert deze week de 300ste verjaardag.
(Artikel in de Limburger van 13 november 2013, blz. B2-B3)

door John Hoofs (foto's Rob Oostwegel)

Dat wil zeggen: de stichting die het kevinsje liet bouwen werd in 1713 opgericht. Twee jaar later gingen de 'derthien huijskens tot bewoninge van eenige arme vrou persoonen van de warachtige Roomsche Catholijcke religie' open. Tijd voor een duik in de historie.

Zonder rozenkrans kon je het schudden, driehonderd jaar geleden. Arme vrouwen die belangstelling hadden voor een van de dertien huisjes die de 'Fundatie van St. Marten in de Groote Leurestraet' voor hen liet bouwen, verplichtten zich 'alle dagen te bidden 10 Pater nosters en 10 Ave Maria, tot lavenis van de ziel van den fondateur, zijne vrienden en alle gelovige zielen'. De stichtster was joffe Helena Frencken, zus van Martinus Frencken, een kanunnik van het kapittel van Sint Servaas. Hij stierf begin 1713 en uit zijn nalatenschap liet ze 'ter volbrenging der begeerde ende goede intentie van wijlen haeren broeder salig' een particulier hofje bouwen voor een doelgroep die nog niet bediend werd.

Maastricht telde in die jaren wel dertien kevinsjes (dialect voor conventje, huisje in een begijnhof). Rijke particulieren trokken zich het lot aan van veel minder bedeelde inwoners en pechvogels. De stad had in die tijd onder meer een protestants weeshuis, een katholiek armenhuis, een huis voor vondelingen, een oudemannenhuis, een gebrekkigenhuis voor bejaarden en invaliden en een gesticht voor geestelijk gestoorden. De informatie staat keurig op de website van Hofje Sint Maartenshuizen, dat als laatste der Mohikanen is overgebleven. De stichting achter het kevinsje werkt nog steeds volgens de richtlijn van driehonderd jaar geleden: helpen van mensen in de verdrukking.

Rutger van Basten Batenburg, provisor (bestuurder) penningmeester, rept van ouderwetse charitas, sjariteit in het Maastrichts:

"Mensen in de marge van de samenleving de kans bieden om in een goedkope woning te wonen, is nog steeds wat we doen."

Nee, elke dag bidden in ruil voor een plekje hoeft al heel lang niet meer. Maar acceptatiecriteria zijn er nog wel degelijk. Wie in aanmerking wil komen voor een hofjeswoning (woonoppervlak 40 vierkante meter) moet 55+ en alleenstaand zijn én minder dan 34.085 euro inkomen hebben. Van Basten Batenburg: "Door de groei van de welvaartsstaat, de komst van de AOW en de overname van particuliere liefdadigheid door de overheid, nam de behoefte aan ons soort hofjes af. We leven nu in een tijd waarin ineens wordt gesproken over de participatiesamenleving. Het beroep op de Voedselbank is groter dan ooit. Er zijn nog altijd mensen die tussen de wal en het schip vallen. Dat blijft onze doelgroep. We doen als stichting ook nog altijd de bewonersselectie, (en) willen ons ervan overtuigen dat de mensen die we een woning toewijzen onze hulp ook echt kunnen gebruiken. We kiezen ook bewust voor een persoonlijke relatie met onze bewoners, ook om de sfeer onderling goed te houden."

De ligging van het hofje (oorspronkelijke bouwkosten 14.500 gulden) is in de loop der tijd goud waard geworden. Toen het opende, lag het een stuk buiten het centrum. Door de eeuwen rukte de bebouwing op en nu ligt 't kevinsje oppe Luurestraot in het chique Jekerkwartier, pal naast onbetaalbare monumentale herenhuizen. Wonen op stand voor - een relatieve - habbekrats en alle geneugten van de stad onder handbereik. Een mooie binnentuin voor gezamenlijk gebruik vervolmaakt het plaatje. Bewoner Theo Verheijde beaamt het volmondig: "Prachtige plek, rustig, mooie buurt, park om de hoek, winkels op loopafstand. En we kijken bovendien een beetje naar elkaar om. Ook belangrijk.”


Restauratie van gevelsteen
De van oorsprong kleurrijke gevelsteen in reliëf van Sint Maarten die zijn mantel deelt met een arme sloeber, wordt dit jaar nog gerestaureerd. De afbeelding boven de toegangsdeur naar het Sint Maartenshofje is door regen en wind aangetast. De woningen - samen rijksmonument - kregen dit jaar onder meer nieuwe dakgoten.