free web page software

Hofje Sint Maartenshuizen

....d’achtbaare joffe. Helena Frencken borgersse deser stadt.
De welcke willende voldoen ende volbrengen de begeerte ende intentie van wijlen haaren broeder Marti. Frencken saliger.... 

Een eerste kennismaking

In het historische centrum van Maastricht, op de monumentale Grote Looiersstraat, bevindt zich het rustig gelegen Hofje Sint Maartenshuizen, een rijksmonument met 13 bescheiden seniorenappartementen rondom een binnentuin.

Het hofje ligt midden in het centrum, Jekerkwartier, gelegen aan de Grote Looiersstraat 27, 6211 JH Maastricht.
Een prachtige lindelaan met vele monumentale gebouwen. Vroeger liep hier nog de Jeker en was dit het kwartier van de leerlooiers. Vlakbij liggen o.a. het Natuurhistorisch Museum, de Universiteitsbibliotheek, de Toneelacademie en het Conservatorium. Dit deel van de stad staat ook bekend als het Quartier Latin van Maastricht.

Het hofje (de) Sint Maartenshuizen is in 1715 opgericht op grond van een schenking in het testament van Martinus Frencken (1655 - 1713), kanunnik van het Kapittel van Sint Servaas. Dit kapittel was een college van wereldlijke geestelijken, dat vanaf de middeleeuwen tot aan het einde van het Ancien Régime verbonden was aan de Sint Servaaskerk te Maastricht.
Het seculiere kapittel beleefde zijn grootste bloeitijd tijdens de hoge middeleeuwen, maar bleef ook daarna, tot aan de opheffing in 1797, de machtigste en rijkste geestelijke instelling in Maastricht en omgeving. Van de speciale particuliere hofjes in Maastricht resteert alleen nog het in 1715 gebouwde hofje de Sint Maartenshuizen. Andere namen voor het hofje waren: Kevinsje de Sint Maartenshuizen, het Familiegesticht de huizen van Sint Maarten, het Gesticht van Rooms Catholijke Vrouwen Sint Maartenshuizen en Sint Martinushofje.
Het Rijksmonument is genoemd naar Sint Maarten (Martinus van Tours), de patroonheilige van de stichter.
De gevelsteen boven de ingangspoort toont deze heilige, beschermer van de armen. Volgens de legende ontmoette hij bij een stadspoort van Amiens een bedelaar, aan wie hij de helft van zijn mantel gaf. Omdat de helft van de mantel eigendom was van Rome, kon hij slechts zijn eigen helft weggeven. De bedelaar stond symbool voor Christus, die Zelf zei: "Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed" en "Wat gij voor de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt gij voor mij gedaan" (Matteüs 25). 

Tegenover de ingang van het hofje staat een monument van de Maastrichtse volksliederen- en dialectschrijver Fons Olterdissen (1865-1923), gemaakt door Willem Hofhuizen.

.

Uitzicht op het rijksmonument aan de Grote Looiersstraat
(witte muur), gezien vanaf de Zwingelput.

Luchtfoto Hofje Sint Maartenshuizen
(bron: www.mijnalbum.nl/Foto-FVAVCXA4.jpg)

Hofje Sint Maartenshuizen 300 jaar
(1715 -2015)

In 2015 bestond het Hofje Sint Maartenshuizen 300 jaar.
De Stichting heeft dit op 30 oktober 2015 gevierd met de bewoners van het hofje en de Grote Looiersstraat. Een beeldje van twee keuvelende begijntjes werd onthuld door een van de bewoners.
Het is gemaakt door Monica Elias-Van Panthaleon Van Eck. 
Hiernaast de tekst bij het beeldje.

Voor meer foto's: zie hieronder en de links Actualiteit en Afbeeldingen.